Još od 1962.

Povijest Revije

Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece svake godine posjeti drugi grad. Na taj se način, uz HFS kao priređivača, iz godine u godinu izmjenjuju osnovne škole, kinoklubovi i filmske družine diljem Hrvatske te se u kontekstu filma oživi jedna nova sredina.

Dječje filmsko stvaralaštvo doseglo je svoj vrhunac 70-tih i 80-tih godina, da bi krajem 80-tih pa sve do poratne 1996., došlo do stagnacije. 1996. g. prijelomna je godina kad bilježimo pravu renesansu dječjih kinoklubova. Bitne su se promjene dogodile u dječjem filmskom stvaralaštvu u proteklih pedeset godina. One su se djelomično reflektirale i u nazivu Revije : Susret pionira kino-amatera (1962.), Revija dječjeg amaterskog filma Hrvatske (1971.), Revija dječjeg amaterskog filma i videa Hrvatske (1990.) Revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži (1996.). 2005. godine izdvaja se Revija mladeži kao zasebna manifestacija, a stvaralaštvo djece pratimo pod nazivom Revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece. Promjene nazivlja Revija manje su bitna, najčešće su formalne prirode, a bitnije su se promjene zbivale na tematskom planu dječjih radova kao odraz promjena senzibiliteta malih autora i njihovog okruženja. Zatim je tu godinama sve veća žanrovska raznovrsnost, značajne tehnološke promjene, generacijska smjena voditelja dječjih kinoklubova i videodružina….

Neke od tema dječjih radova uvjetno bismo mogli nazvati „ starim temama “ kao što su stari zanati, baština i običaji, igra, školska svakodnevica, ekološke teme. To su teme dječjih filmova u 60-tim i 70-tim, ali jednako su tako i danas prisutne, ali od 90-tih javljaju se i nove teme kao što je problem ovisnosti, nasilje među mladima, empatija za djecu s poteškoćama , supkultura… Nove generacije promatraju svijet zbilje katkada kritički ili s čuđenjem, s humornim odmakom naglašenije negoli generacije prije njih, a transformirajući svijet zbilje u svijet fikcije pokazuju sve viši stupanj integracije u svijet vizualnih medija. Mediji, ali i zbilja koja ih okružuje ostavljaju prepoznatljiv trag u videoradovima mladih, ali najbolji dječji radovi kao i prije nekoliko desetljeća, uvijek i ponovno plijene svježinom dječjeg doživljaja i promišljanja, bez obzira što se godinama mijenja sfera njihovih tematskih interesa. Dječji su radovi s godinama i žanrovski raznovrsniji. Nekad dominantan dokumentarni i igrani film, a manje animirani obogaćen je eksperimentalnim filmom, spotom, reportažom, a posljednjih je godina animirani film brojčano sve prisutniji na Revijama da bi se do 90-tih godina tek nekoliko klubova opredjeljivalo za animirani film (Jasenovac, Čakovec, Kaštel Sućurac, Pag, Varaždin).

U voditeljskom kadru dječjih kinoklubova i videodružina već 1999. g. dolazi do potpune generacijske promjene. Uz 37. Reviju Vjekoslav Majcen, pišući o generacijskoj voditeljskoj smjeni, bilježi podatke da u 26 klubova koji sudjeluju na Reviji samo su četiri voditelja s voditeljskim stažom duljim od deset godina. U ovih posljednji trinaest godina uslijedila je potpuna generacijska smjena voditelja. Istinski veteran među njima je Edo Lukman koji kontinuirano vodi ŠAF 37 godina. Sa sjetom i poštovanjem sjećamo se voditelja koji su dali veliki doprinos dječjem filmskom stvaralaštvu a nisu više među nama: Mirko Lauš, Zdenka Sabljić, Josip Kovačević,Milivoj Labudić te filmski kritičari i povjesničari dječjeg filmskog stvaralaštva – Mato Kukuljica i Vjekoslav Majcen, čiji je doprinos promicanju dječjeg filmskog stvaralaštva istinski značajan. Među nama nije ni Stjepko Težak, naš najznačajniji filmski pedagog i dobri duh svih Revija do 2006. godine.

U ratnim i poratnim godinama zamro je rad dječjih klubova u Pagu, Makarskoj, Kninu, Kaštel Sućurcu, Jasenovcu, ali istovremeno javljaju se novi dječji klubovi: Osijek, Šibenik, Sesvete, Kutina, Zadar, Gunja, Slavonski Brod, Zagreb (nekoliko osnovnih škola )… Tako da danas u evidenciji HFS imamo 196 dječjih klubova i družina, a na 50. Reviju prijavilo se 56 klubova sa 194 dječja ostvarenja.

Uz generacijsku smjenu voditelja pratimo i tehnološke promjene. Na 40. Reviju nije prijavljen nijedan rad na filmskoj vrpci. Klubovi isključivo, u posljednjih 10 godina, koriste elektroničku tehnologiju. Sve prisutnija je računalna tehnologija u izradi filmova što zahtijeva drugačiju strukturu znanja i voditelja i djece negoli je to bilo u tradicionalnim filmskim družinama.

Uza sve nabrojene promjene vezane uz dječje filmsko stvaralaštvo ima i jedna konstanta – obrazovanje voditelja dječjih klubova i družina, o čemu je kontinuirano skrbio Hrvatski filmski savez (odnosno Kino-savez Hrvatske). Uz filmske priredbe (Revije, FEDAF) popraćene tematskim raspravama, kao stalni oblik obrazovanja vrijedne su mnogobrojne filmske radionice te Filmska škola (Trakošćan, Šibenik, Crikvenica), od 1999. godine Škola medijske kulture (od 2008. Škola medijske kulture dr. Ante Peterlić). Zahvaljujući tim oblicima obrazovanja iznjedrile su se generacije voditelja dječjih kino klubova i družina, koje su doprinijele ne samo popularizaciji dječjeg filmskog stvaralaštva, već zahvaljujući permanentnom obrazovanju pratile u svojim klubovima tehnološke, pedagoške i metodičke inovacije, uvažavajući dječju kreativnost koja ne smije biti ugušena „voditeljskom usmjeravanjem“. Upravo su se oko tog pitanja „usmjeravanja“ dječjeg stvaralaštva lomila koplja na „okruglim stolovima “ koji su u pravilu pratili Revije. Suvremeni voditelj dječjeg filmskog stvaralaštva ne bi smio zanemariti osnovne psihofizičke osobine djeteta želi li da dječje stvaralaštvo bude izraz dječjeg senzibiliteta, njegove misaonosti i imaginacije. Uloga je voditelja poticati i uvažavati dječju želju da se izrazi igrom ne bi li dječja maštovitost krenula stvaralačkim putem. Djeca pritom istražujući otkrivaju i uče. U atmosferi bez prisile, bez nametanja ideja, tek poticanja, u ozračju pedagoški osmišljenog vođenja, dijete reagira kao rezonator i djeluje stvaralački. Svladavaju se vještine, usvajaju se znanja, ali originalnost i maštovitost se ne uče. Kreativnost mladih ne bismo trebali, pa ni mogli redefinirati zbog novih tehnologija, jer neki kriteriji po kojima prepoznajemo kreativnost ostali su nepromijenjeni bez obzira na promjene u estetskom senzibilitetu suvremenih generacija mladih. Tako kreativnost mladih i dalje prepoznajemo u osjetljivosti na probleme, sposobnosti receptivnosti za dojmove i ideje, pokretljivosti u reakcijama na vanjske podražaje i doživljaje, originalnosti, sposobnosti preoblikovanja, sposobnosti analize i sinteze… Suvremena pedagogija i dalje upozorava: Ne gušiti dječju kreativnost.

Medijski odgoj i obrazovanje mladih značajni je segment estetskog odgoja i obrazovanja, a on se ostvaruje u nezaobilaznoj korelaciji s njihovim literarnim, likovnim i glazbenim obrazovanjem, pismenom i govornom kulturom mladih, s njihovom informatičkom naobrazbom i tehničkom kulturom. Ostvaruje se primarno nastavnim radom, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, ali i samoobrazovanjem. Nezamisliv je danas suvremenI estetski odgoj i obrazovanje koji ne uključuje i medijski odgoj i obrazovanje. Stoga je itekako bitno da školski programi prate inovacije koje se događaju u svijetu medija, da se programi osuvremenjuju u kraćim razdobljima, da se jednako tako oprema škole i školskih družina osuvremenjuje, a permanentna edukacija učitelja i voditelja filmskih/videodružina ne bi smjela biti upitna. Jer smisao je medijskog odgoja i obrazovanja osposobiti mlade za kritičko primanje poruka s ekrana , razvijati njihovu estetsku osjetljivost – riječju odgojiti selektivne gledatelje koji će godinama razvijati sustav kriterija na kojima se temelji njihova recepcija medijskih poruka.

Stoga godišnje Revije dječjeg filmskog / videostvaralaštva nisu samo manifestacije – smotre godišnje produkcije dječjih klubova i družina, već mnogo više od toga. Stručni žiri / povjerenstvo koji oduvijek prati dječje stvaralaštvo, odabire pristigle radove za Reviju, obrazlaže, nagrađuje najbolje, što ima prije svega motivacijsku ulogu i za mlade autore i voditelje družina. Da bi se ostvarila ta primarna zadaća ocjenjivačkih sudova, bitno je da se u vrednovanju radova mladih zadrži ujednačenost kriterija (pristupa), jer bitne promjene u valorizaciji mogu zbunjivati mlade autore, pa i obeshrabriti ih. U vrednovanju dječjih radova ne može se izostaviti estetski kriterij, ali jednako tako valja uvažavati dob djece, autentičnost dječjih radova, kao i inovativnost i originalnost u prispjelim radovima. Unatrag nekoliko godina novina u ocjenjivanju dječjih radova je paralelni dječji ocjenjivački sud uz tradicionalni stručni. Kriteriji koje primjenjuje dječji žiri opravdano su različiti od kriterija stručnog žirija, ali ne temelje se njihovi sudovi samo na dopadljivosti radova njihovih vršnjaka. O tome svjedoče njihove lista prijedloga za nagrađivanje, koje se počesto podudaraju s listom stručnog žirija, što je dokaz stupnja njihove medijske kulture.

Za sve smotre dječjeg filmskog/videostvaralaštva – Revije, FEDAF ( Pitomača, 1971.- 1988.) nastupe na Decima Musi , skrbio je Hrvatski filmski savez (Kino – savez Hrvatske) i u organizacijskom i financijskom smislu, doprinoseći promociji našeg dječjeg filmskog stvaralaštva u zemlji i svijetu. To je jedna od bitnih zadaća Revija u proteklih pedeset godina uz sve promjene koje su pratile Revije, najčešće u organizacijskom smislu, ali uvijek u namjeri da kvaliteta dječjeg filmskog/videostvaralaštva iz godine u godinu bude bolja u skladu s promjenama koje se zbivaju na planu medija. Nažalost u retrospektivu dječjih ostvarenja unatrag pedeset godina nemoguće je uključiti sjajne dječje radove iz svih klubova koji su se javljali na proteklim Revijama – vrijeme trajanja Revije nas limitira. Retrospektivu dječjih radova unatrag pedeset godina valja promatrati uvažavajući vrijeme i prostor u kojem su radovi nastajali.

1 Međunarodni natječaj dječjih filmova pod nazivom Decima Musa organizirao je Međunarodni centar za omladinski film pod pokroviteljstvom UNESCO-A

 

(tekst dr. sc. Mire Kermek Sredanović objavljen u katalogu 50. Revije hrvatskog filmskog i video stvaralaštva djece u listopadu 2012. godine)

1. Zagreb, (Pionirski grad), 6. i 7. prosinca 1962. Društvo naša djeca
2.Zagreb, (Pionirski grad), 27,28. i 29.ožujka 1963. Društvo naša djeca
3. Zagreb, (Pionirski grad), 4,5. i 6. prosinca 1964,
4.Zagreb, (Pionirski grad), 6,7. i 8.svibnja 1966, Kino savez Hrvatske
5. Zagreb, (Pionirski grad), 5.i 6.svibnja 1967, Kino savez Hrvatske
6. Sisak, 11. i 12. svibnja 1968. Kino savez Hrvatske
Pionirski dom Sisak
7. Jasenovac, 17. i 18.svibnja 1969. Kino savez Hrvatske
KK ”Iskra”, Jasenovac
8. Varaždin, 13,14. i 15. studenoga 1970. Kino savez Hrvatske
KK ”Radost”, Varaždin
9. Sisak, 11. i 12. prosinac 1971. Kino savez Hrvatske
Pionirski dom Sisak
Osnovna škola ”Braća Ribar”,Sisak
Općinsko vijeće Narodne tehnike, Sisak
10. Zagreb, 4.i 5. studenoga 1972. Kino savez Hrvatske
KK OŠ ”Ivan Mažuranić”, Zagreb
Klub omladine ”Dubrava”
Narodno sveučilište ”Otokar Keršovani”, Zagreb
Rajonska konferencija SSRNH, Maksimir
‘Školska knjiga”, Zagreb
11. Jasenovac, 8,10. i 11. lipnja 1973. Kino savez Hrvatske
KK ”Iskra”, Jasenovac
12.Filip Jakov, 17,18. i 19. svibnja 1974. Kino savez Hrvatske
KK ”Mladi amater” pri OŠ ” Filip Jakov”
Vodna zajednica Hrvatske
Zajednica za financiranje osnovnog
obrazovanje, Biograd na moru
Turističko društvo ”Filip Jakov”
Turistički savez, Biograd na moru
13. Sisak, 13,14. i 15. lipnja 1975. Kino savez Hrvatske
Kino-klub ”Posavina”
OŠ ”Braća Ribar”, Sisak
Općinska konferencija SSOH Sisak
Općinsko vijeće Narodne tehnike, Sisak
Dom pionira Sisak
Zajednica za financiranje osnovnog
obrazovanje, Sisak
14. Split, 11,12. i 13. lipnja 1976. Kino savez Hrvatske
Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Split
OŠ ”Bruno Ivanović”, Split
Savez organizacija za tehničku kulturu, Split
15. Zagreb, 10, 11. i 12. lipnja 1977. Kino savez Hrvatske
Pionirski grad
16. Čakovec, 16,17. i 18. lipnja 1978. Kino savez Hrvatske
Škola animiranog filma knjižnice i čitaonice Čakovec
17. Karlovac, 18,19. i 20. svibnja 1979. Kino savez Hrvatske
18. Šibenik, 22,23. i 24. lipnja 1980. Kino savez Hrvatske
19. Nova Gradiška, 19,20.i21. lipnja 1981. Kino savez Hrvatske
KK ”Unitas”,  OŠ ”Josip Krajačić-Prika”, Nova Gradiška
20. Zagreb, 18,19. i 20. lipnja 1982. Kino savez Hrvatske
Pionirski grad
Pionirski dom ”Marko Orešković”, Zagreb
21. Jasenovac, 17,18. i 19. lipnja 1983. Kino savez Hrvatske
Kino klub ”Iskra” OŠ ”Bratstvo-jedinstvo” Jasenovac
22. Makarska, 22,23. i 24. lipnja 1984. Kino savez Hrvatske
KK ”Biokovo”  OŠ ”Vid Mihaljević”, Makarska
Centar za kulturu Općine Makarska
23. Virovitica 7,8. i 9. lipnja 1985. Kino savez Hrvatske
Kino-klub  ”Iskra” OŠ ”Braća Ribar”, Virovitica
24. Rijeka, 6,7. i 8. lipnja 1986. Kino savez Hrvatske
Centar za organizaciju slobodnog vremena
djece i omladine, Rijeka
Dom JNA, Rijeka
Svez klubova mladih tehničara, Rijeka
25. Kaštel-Sućurac, 22,23. i 24. svibnja 1987. Kino savez Hrvatske
 OŠ ”Silvestar Batina”, Kaštel Sućurac
26. Knin, 3,4. i 5. lipna 1988. Kino savez Hrvatske
OŠ ”Narodni heroji”
Dječji kino-klub ”Tenen”, Knin
27. Pag, 26,27. i 28. svibnja 1989. Kino savez Hrvatske
Osnovna škola ”Juraj Dalmatinac”
Škola crtanog filma, Pag
28. Đakovo, 1,2. i 3. lipnja 1990. Kino savez Hrvatske
 Osnovna škola  ”I.G.Kovačić”, Đakovo
Fotokino klub ”Đakovo” Đakovo
29. Čakovec, 14,15. i 16. lipnja 1991. Kino savez Hrvatske
Centar za kulturu Čakovec s domaćinima:
Škola animiranog filma, Čakovec
Prva osnovna škola OŠ ”Martin Puštek” i trećom
osnovnom školom
30. Pregrada, 12,13. i 14. lipnja 1992. Kino savez Hrvatske
 OŠ ”Janka Leskovara”, Pregrada
 31. Pag, 11, 12. i 13. lipnja 1993. Hrvatski filmski savez
Osnova škola  ”Juraj Dalmatinac”, Pag
Škola animiranog filma Pag
32. Bjelovar, 10, 11. i 12. lipnja 1994. Hrvatski filmski savez
Priređivački odbor XXXII. Revije i
Prva osnovna škola, Bjelovar
33. Poreč, 9,10. i 11. lipnja 1995. Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Poreč
34. Varaždin, 7,8. i 9. lipnja 1996. Hrvatski filmski savez
II. osnovna škola, Varaždin
 ”Vanima”, Varaždin
35. Osijek, 13,14. i 15. lipnja 1997. Hrvatski filmski savez
Video klub ”Mursa”, Osijek
 OŠ ”Mladost”, Osijek
36. Sikirevci, 12,13. i 14. lipnja 1998. Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Sikirevci, Sikirevci
Digital studio, Sikirevci
37. Pregrada, 11,12. i 13. lipnja 1999. Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
38. Šibenik, 9,10. i 11. lipnja 2000. Hrvatski filmski savez
 OŠ ”Faust Vrančić’, Šibenik
39. Čakovec, 8,9. i 10. lipnja 2001. Hrvatski filmski savez
Škola animiranog filma, Čakovec
40. Pag, 12,13,14. i 15.lipnja 2002. Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Jurja Dalmatinca, Pag
Škola animiranog filma, Pag
41. Sesvete, 5,6,7. i 8. lipnja 2003. Hrvatski filmski savez
I. osnovna škola Luka Sesvete, Sesvete
Škola animacije filma Lukas, Sesvete
42. Zadar, 3,4,5. i 6. lipnja 2004. Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Stanovi, Zadar
43.Kutina, 10,11. i 12. lipnja 2005. Hrvatski filmski savez
OŠ ”Stjepan Kefelj”,Kutina
44. Čakovec, 8,9,10. i 11. lipnja 2006. Hrvatski filmski savez
Škola animiranog filma, Čakovec
45. Čakovec, 27,28,29. i 30. rujna 2007. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatski filmski savez
Škola animiranog filma, Čakovec
46. Čakovec, 25,26,27. i 28. rujna 2008. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatski filmski savez
Škola animiranog filma, Čakovec
47. Koprivnica, 24,25,26. i 27. rujna 2009. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Antuna Nemčića Gostovinskoga, Koprivnica
48. Zagreb, 23,24,25. i 26. rujna 2010. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Agencija za odgoj i obrazovanje
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba
Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Rudeš, Zagreb
49. Varaždin, 29,30,01, 02. listopada 2011. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatski filmski savez
Grad Varaždin
II. osnovna škola Varaždin
Filmsko-kreativni studio VANIMA
50. Zadar 4.,5.,6., i 7. listopada 2012. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za odgoj i obrazovanje
Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Stanovi, Zadar
51. Kutina 3.,4.,5. i 6. listopada 2013. Hrvatski filmski savez
Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina
52. Varaždin, Ludbreg i Čakovec, 25., 26., 27. i 28. rujna 2014. Hrvatski filmski savez
Filmsko-kreativni studio “Vanima”
ŠAF Čakovec
Osnovna škola Martijanec
53. Rijeka, 30. rujna, 1., 2. i 3. listopada 2015. Hrvatski filmski savez
Art-kino, Rijeka
54. Makarska, 5., 6., 7. i 8. listopada 2016. Hrvatski filmski savez
Udruga Dokuma, Makarska
55. Sisak, 28., 29., 30. rujna i 1. listopada 2017. Hrvatski filmski savez
Kino klub Sisak, Sisak, Makarska
OŠ Katarina Zrinska Mečenčani, Donji Kukuruzari
56. Bol, 4., 5., 6. i 7. listopada 2018. Hrvatski filmski savez
Kino Mediteran Bol

Festival Mediteranskog Filma Split

57. Sisak, 3., 4., 5. i 6. listopada 2019.

Hrvatski filmski savez

Kino klub Sisak, Sisak

58. Mali Lošinj, 1., 2., 3. i 4. listopada 2020.

Hrvatski filmski savez

OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

59. Varaždin, 30. rujna – 3. listopada 2021. Hrvatski filmski savez
Filmsko-kreativni studio VANIMA
60. Mali Lošinj, 29. rujna – 2. listopada 2022. Hrvatski filmski savez
OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj
Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj